Razrabotki

Психолого-физиологическа характеристика на процесите четене и писане

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - разработка (теоретична и практична част)

Съдържание:

 1. Теоретична част
 2. Увод
 3. Характеристика на четенето и писането
 4. Формиране механизма на четене
  • Формиране механизма на четене
  • Писане
 5. Практическа част

Дидактическа игра:

Заключение

Литература:

 1. Здравкова, Cт. Методика на обучението по български език в началното училище. Част I. Пловдив, 1996.
 2. Здравкова, Ст., Георгиева, М., Йовева, Р. Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, 2005
 3. Китанска. Д, Създаване на мотивация за четене и развитие на четивните умения у учениците в първи клас, Образование/София/, № 6/2015.
 4. Кьосев, А. Караниците около четенето. София, 2013.
 5. Сотирова, М. Етнокултурни аспекти на обучението по четене в началните класове. Електронно научно списание Реторика и комуникации, бр. 21, януари 2016.
 6. Стаменова, И. Развитие на четивната грамотност на учениците чрез проектна учебна дейност. София, 2018.
 7. Христозова, Г. Обучението щ правопис в началните класов - методически проекции. Пловдив, 1998.
 8. Цветанова М. Методика на обучението по български език и литература /четене / в началното училище, В.Търново,1994.