razrabotki

Психометрични основи на диагностиката и оценяването на деца с проблемно поведение

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

32 страници - портфолио

Съдържание:

1.Увод

  1. Теоретичен обзор
  2. Етапи и стилове в развитието на детската рисунка

3.1. Етапи  на развитие на детската рисунка

3.2.  Изобразителни стилове в детската рисунка.

А. Проективни рисувателни техники

  1. Проективни рисувателни техники, използвани при диагностиката и оценяването.

4.1. „Майка и Дете“

4.1.1. Провеждане на изследването на Теста „Нарисувай майка и дете“

4.1.2. Резултати от проведеното изследване

4.2.Рисувателна методика – Кинетична рисунка „ Моето семейство“

4.2.1. Провеждане на изследването – Тест „Нарисувай своето семейство“

4.2.2. Резултата от проведеното изследване

  1. Изводи и Библиография

Б. Психолого-педагогическа характеристика (Д. Батева и Д. Димитров)

В. Проективни методики.

Методики за изследване на концентрацията на вниманието

  1. I. Методика за изследване на устойчивостта на внимание.
  2. II. Методика „Украсяване на рамка“.

III. Методика за превключваемостта на внимание.

IV.Методика за превключване на вниманието

Методика за изследване на мисленето

I.Метод на определения

Г. Въпросник за агресия и депресия

Библиография:

  1. Алексиева, Е.: Рисунките в психологическото изследване на личността, Университетско издание “ Св. Климент Охридски”, София, 2000, 11-13 стр.
  2. Дачева, М. : Рисунка-Тест Тест-Рисунка : рисувателни тестове за деца, Ик “Светулка 44”, София, 2005г.,7-9, 9-11, 90-92
  3. Стаматов, Р. : Детска психология, Издателска къща “Хермес”- Пловдив, 2000, 2003, 2004 г., 97, 151
  4. Христова- Славчева, Е. : Лекционен курс по Арттехники в детска и юношеска възраст, 2007-2008г.