Razrabotki

Психопрофилактика на стреса

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - теоретична разработка

Съдържание: 

 1. Същност на понятието стрес
 2. Съвременни схващания за стреса
 3. Стерсови ситуации
 4. Същност на психопрофилактиката
 5. Нива на психорпфилактика на стреса

5.1. Стратегии за справяне със социалния стрес

 1. Превенция на стрес на работното място.

6.1.Причините за възникването на стреса на работното място

 1. Равнища на проявление на стреса
 2. Заключение

Използвана литература:

 • Карастоянов, Г., Величков, А. (1999). Медиатори на стресовите влияния във войскова среда, сп. Българско списание по психология , бр. 3, с. 76- 86.
 • Карастоянов, Г. (1995). Изследване влиянието на социалната подкрепа като модератор на стреса, сп. Българско списание по психология , бр.1, с. 41- 49.
 • Карастоянов, Г. ( 1996). Стрес и военна среда . ВИК "Св. Георги Победоносец".
 • Кръстев, Людмил., Нагласи и представи за пазарните отношения, Благоевград,  Ираник – М, 2007.
 • Мирчева, Камелия., „Стратегии за преодоляване на стреса”, Обществено възпитание, І, 3, март 2008.
 • Мирчева, К., Стрес и психични стратегии за справяне,София, 2010.