Razrabotki

Психо-соматични заболявания

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка         

Съдържание:

  1. Въведение
  1. Психологичен профил на болните с психо-соматични нарушения
  1. Основни зависимости в протичането на психо-соматичните заболявания.


Използвана литература:

  1. Фройд, А. Егото и защитните механизми. С., ЛИК, 2000.

Гродек, Г. Болестта като символ. С., 2000.

2. Иванов, В. Психо-соматичната зависимост. С., Медицина и физкултура, 1981.

3. Иванов, В. Философия и медицина. С., Акад. Изд."Проф.Марин Дринов", 2001.

4. Проф. Вл. Иванов „Клинична психология”