Razrabotki

Психо-социална възрастова периодизация на Ерик Ериксън

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - теоретична разработка

 Съдържание:

 1. Ерик Ериксън – кратка биография
 2. Ериксън за проблеми на човешката идентичност
 • Психо-социална теория на Ерик Ериксън за развитието
 1. Стадии на психо-социално развитие според Ерик Ериксън
 2. Доверие срещу недоверие (от рождението до 12 – 18 месеца)
 3. Автономия срещу съмнение (от 12 – 18 м. до 3г.)
 4. Инициатива срещу вина (от 3г. до 6г.)
 5. Усърдие срещу малоценност (от 6 до 11 г.)
 6. Самоличност срещу объркване на ролите (12-19 г.)
 7. Интимност срещу изолация (20 – 25 г.)
 8. Продуктивност срещу стагнация (26 – 65 г.)
 9. Пълнота и приобщеност срещу отчаяние (след 65 г.)
 10. Възгледи на Ерик Ериксън
 11. Периодизация на развитието през детството (от предучилищно детство до тийнейджърство)
 12. Предучилищно детство 2. Познавателният потенциал на 5- годишното дете
 • Заключение

Използвана литература:

 • Ериксън, Ерик. Идентичност. Младост и криза. С. , Наука и изкуство, 1996
 • Минчев, Борис. Психология на човешкото развитие. Университетско издание, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2011
 • Мутафова, М. Въпроси на възрастовата и педагогическа периодизация. Благоевград, 2015