Razrabotki

Психо-социални проблеми на семейства със социални проблеми

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Психо-социални проблеми на семействата със социални проблеми
  3. Социална работа в бедни семейства
  4. Роля на социалния работник при социална работа със семейства в криза
  5. Заключение


Литература:

  1. Леков, К., Основи на социалната работа, Благоевград, 2003 г.
  2. Карадашева, А., „Психология за родители. Силистра, ИК „Ковачев”, 2006
  3. Пирьов, Г., „Психология на семейството”. С., 1999
  4. Паризов, П., Социални дейности – управление и организация, С., 2004
  5. Сапунджиева, К.   Академичният статут на социалната педагогика в  контекста  на  предизвикателствата  на  съвременната  социализационна ситуация и социалната практика // Педагогика, 2011, № 1, с. 11-20.