Razrabotki

Публичен сектор, публична дейност, публичен мениджмънт

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 2. Изложение

2.1. Характеристика на публичния сектор

 1. Същност на публичната дейност
 2. Същност на публичния мениджмънт
 3. Заключение

Литература:

 1. Бенев, Б., Основи на публичната администрация, изд. „Юриспрес”, С., 2002
 2. Василев В. Г. Кресналийска О.Чорбаджииска Ефективен публичен мениджмънт 2011
 3. Гедишки, М., Регионална икономика, 2000
 4. Живкова, Ем., Въведение в публичната администрация, изд. „Сиела” С., 2003
 5. Коен, Ст., Еймике, Новият ефективен мениджър в държавния сектор, С., 2000
 6. Костов, Д., Държавна служба, С., 2002
 7. Къндева, Е., Публична администрация, „Сиела” ,С., 2007
 8. Павлов, П., Михалева Св., Павлова, Л. Стратегическо управление на публичния сектор. ВСУ „Черноризец Храбър“ Университетско издателство, 2002
 9. Танев, Т. Стратегическо планиране в публичната сфера, 2008