Razrabotki

Публичен сектор, публична дейност, публичен мениджмънт

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание:

  1. Особености на публичния сектор

2.Публична дейност

  1. Публичен мениджмънт

 

Използвана литература:

  1. Ангелов, Анг., Основи на мениджмънта, С., 1995
  2. Бенев, Б., Основи на публичната администрация, изд. „Юриспрес”, С., 2002
  3. Василев, В., Теория на управлението-учебно пособие за практически занятия, Бл., 2002
  4. Къндева, Ем., Публична администрация, изд. „Сиела”, С., 2001
  5. Павлов, П., Основи на публичната администрация, изд. „Черноризец Храбър”, В., 2001