Razrabotki

Публични комуникации. Комуникационни модели

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници

Съдържание

 1. Публична комуникация – същност
 2. Базови комуникационни модели
 3. Базов комуникационен модел на Джордж Гербнер
 4. Модел на У. Шрам – 1954 г.
 5. Модел на Г. Мелецке – 1963 г.
 6. Модел на Шанън и Уийвър – 1949 г.
 7. Базов модел на масово комуникационен процес Брус Уестли и Малкълм Маклийн
 8. Публична комуникация и организационно поведение в съвременния свят
 9. Модели и задачи пред публичните комуникации
 10. Заключение


Литература:

 1. Братанов, Пл., Моделиране в социалната комуникация, Университетско издателство “Неофит Рилски”, Бл-д, 2006.
 2. Ласуел, Харолд - Структура и функция на комуникацията в обществото
 3. Мелецке, Г. Психология на масовата комуникация. София, Хъски, 1994 г.
 4. Пейчева, Д. Масмедийно въздействие. Университетско издателство „Неофит Рилски“. Благоевград, 2013.
 5. Райков, Здр. Публична комуникация. С., 1999 г.
 6. Райков, Здр. Технология и техники на публичната комуникация. С., 2001 г.
 7. Шрам, Уилбър - Характер на комуникацията между хората