razrabotki

Пъблик рилейшънс в образованието

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - разработка

Съдържание:

 1. Маркетинг на управленческия процес
 2. Функции и значение на Пъблик рилейшън
 3. Образование и Пъблик рилейшън
 4. ПР за държавни училища
  • Висше образование
  • ПР функциите на президента на колежа
 5. Роля и значение на мас-медиите в образованието като възпитателна функция
 6. Проблемът за вплитане на мас-медиите в образованието

 

Използвана литература:

 1. Балканска П., Мениджърът като лидер или как тези две позиции да се съвместят.
 2. Здравен мениджмънт, том 3, 5, 11-14, 2009
 3. Димитров Л. и колектив. Теория на възпитанието. С. 2005г.
 4. Кътлип. М. Скот. Ефективен Пъблик Ро;ейшънс. 2 издание
 5. Софка Матеева. Властта на медиите в обществото. Статия
 6. Попкочев, Т., Димитров, Д.  Качество на образованието. Проблеми и технологии на управление. Издателство „Неофит Рилски“,  Бл., 2013
 7. Рюфие, Ж., „Моралът на мениджъра: социология за управляващи“//Сп. Социологически проблеми, № Специален брой, 2015
 8. Христина Амбарева. Медийната грамотност: за моралното възпитание в условията на имидж културата. Статия
 9. Ширин Местан. Медиите и децата – в търсене на баланса на интереси и права. Статия