Razrabotki

Първична. Вторична и третична профилактика на здраве

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Профилактика - първична, вторична, третична. Диспансеризация
  3. Характеристика на профилактиките

3.1. Преморбидна профилактика

3.2. Първична профилактика

3.3. Вторична профилактика

3.4. Третична профилактика

  1. Оценка на профилактични програми

 

Ползвана литература:

  • Гълъбов, Ат.,Холистичен подход и холистична медицина, Здраве и болест- съвременни определения, С., 2008
  • Маркова, Ст.,Социална медицина и обществено здраве, изд.“Знание“ ООД, 1998.
  • Салчев, П.,Здраве и болест, С., 2006.