Razrabotki

Пътят на България към модерността в подготовката на учители

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание:

  1. Пътят на България към модерността
  2. Модерност в подготовка на учителите в България
  3. Заключение
  4. Литература

 

Използвана литература:

  • Димитрова-Гюзелева, С., Професионална подготовка на учителя по чужд език. София: НБУ, 2007.
  • Ликова-Арсенова, В., Подготовката на учителите в контекста на образователните приоритети на Европейския съюз.–Докторантски изследвания на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, научно списание за докторанти, бр.2, 2015, с. 17-26,
  • Ликова-Арсенова, В., Приоритети в европейските образователни политики.Научно списание „Педагогика“ –на Министерство на образованието и науката, бр.2. 2016
  • Янакиева с., Професионални роли на учителя, В.Търново , 2002