Razrabotki

Пътят на България към модерността - здравеопазване

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 7 страници

Съдържание

  1. Въведение
  2. Здравна политика в България
  3. Приоритети на здравната политика
  4. Промоция на здраве – път към модерно здравеопазване в България

Използвана литература:

  • Воденичаров, Борисов, Гладилов, Чамов, Кръшков, Модел за         ефективно развитие на българското здравеопазване, С., 2004.
  • Гладилов, Ст., Е.Делчева. Икономика на здравеопазването. С., Princeps,
  • Гълъбов, Ат.,Холистичен подход и холистична медицина, Здраве и болест- съвременни определения, С., 2008
  • Давидов, Бл, Модел за здравно осигуряване с разширена персонална отговорност- модел Сингапур - статия , 2009.
  • Салчев, П.,Здраве и болест, С., 2006.