Razrabotki

Пътят на България към модерността по отношение на образованието

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 6 страници

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Модернизиране на образованието в България
 3. Пътят на България към модерно училищно образование
  • Нов закон за училищно образование
 4. Заключение

 

Използвана литература:

 • Андреева, М. Процесът на обучение. Дидактика. С., 2001
 • Балкански П., Христоматия по управление на училището: теория и методи, С, 2003.
 • Балкански, П., Училищен мениджмънт, С., 2001
 • Бонева Б. Управленски аспекти на контрола в образованието, С 2001.
 • Георгиев, в, И ДР. Образователен мениджмънт, С., 2001
 • ЗАКОН за предучилищното и училищното образование, Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.
 • Филипова Н., Училищно законодателство, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград 2005