razrabotki

Работа със семействата със деца със СОП

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Етапи през които преминава семейството на деца със СОП
  3. Стратегии, подходи, методи и Акценти при работа на деца със СОП
  4. Заключение

Ползвана литература:

  • Арнаудова, Е., Т. Бурдева [2003] Музикална психотерапия – актуално присъствие в съвременното училище.- Пловдив.
  • Игнелези, С., [2001] Учебна среда и обучение на децата със специални педагогически потребности. - София
  • Попов, Т. [2004] Терапия и профилактика чрез изкуство.- София
  • Терзийска, П. [2008] Работа с деца със специални образователни потребности.- София
  • Терзийска, П. [2012]Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда. – Благоевград