Razrabotki

Работа с деца с агресивно поведение - превенция и педагогическа намеса

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Феноменът агресия
 3. Социални фактори за възникване на агресията при децата
 4. Превенция на агресия и агресивни прояви
 5. Заключение

 

Използвана литература: 

 1. Балабанова М. Модел за превенция на насилието в началното училище. Академ. спсание «Управление и образование», Унив. «Проф.Ас. Златаров», Бургас, кн.3 том VІ(3), 2010,  с.87-96 (интернет-електр. вариант)
 2. Десев, Л. (1999). Речник по психология, София
 3. Костова, П. (2005). Семейството като фактор на възпитанието. В сп. Теория на възпитанието, с.456.
 4. Манчева, Р. (2005). Конфликти и конфликтно поведение. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“
 5. Милкова, Р. (2001). Психология, Медиите и насилието. Може ли популяризирането на насилие да бъде опасно? В: Обществено възпитание, бр.5,21
 6. Попов, Х. (1999). Човешката агресия. София: Color Studio
 7. Пирьов, Г. (1993). ”Децата и ние”. София, Веда Словена
 8. Стаматов, Р. (2008). Детската агресия, изд. Къща “Хермес”, София
 9. Степанов, С. (2005). Азбука на детската психология. Изд. ‚Грант-21“, София
 10. Чавдаров, Д. (2008). Агресията: От двигател на прогреса до бруталното насилие, София