razrabotki

Работа с надарени деца

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - реферат

Съдържание

1. Увод

2. Отношение на учителите към надарените деца

3. Качества на учителя в работата с надарени деца

4. Подпомагане на надарените ученици да развият способностите с  

5. Процедури за формиране на творческо мислене

6. Варианти на съчетания от общи форми на обучение при работа с надарени деца     

Използвана литература:

  1. Андреев, М. Формиране на висши интелектуални умения. В Дидактика. М. Андреев, Л. Цветанова и Д. Тодорина. Бл.,2000.
  2. Гарднър,Х. Нова теория за интелигентността – множествени интелигентности на 21. век. С., 2004.
  3. Гетова,К. Надарените деца. – “Педагогика”. Кн.7. 2007.
  4. Даскалова, Ф. Свръхнадарените деца – дар или изпитание.-Предучилищно възпитание, 2005, кн.4.
  5. Даскалова,Ф. Аз бях майка на вундеркинд. С., 2005.
  6. Пирьов,Г. Децата и ние. С., 1993.
  7. Тодорина, Д. Стратегия за развитие на надарените ученици. Бл., 2001.
  8. Тодорина, Д. Мениджмънт на класа. Бл., 2005.
  9. Тодорина, Д. Варианти на съчетания от общи форми на обучение в уроците. Параграф 2 от гл. 1 в книгата Общи форми на обучение в началните класове от авт. Колектив А. Манова и др. С., 1994