Razrabotki

Работа с хиперактивни деца в училище - стратегии

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници 

Съдържание

 

 1. Увод
 2. Обучение на хиперактивните деца
 3. Обучителни трудности
 4. Особености в работата с хиперактивни деца
 5. Приложение на лингвистичния подход в класната стая
 6. Игрови похвати и артерапия при работа с хиперактивни деца
  1. Рисуването в училище като терапия
 7. Казус от практиката на психолога
 8. Заключение


Използвана литература:

 • Борянова В., Станкова М. „Хиперактивност и дефицит на вниманието” изд. ФКС 2007 г.
 • Велкова, Р., Асоциирани характеристики на синдрома Дефицит на вниманието/хиперактивно разстройство и нарушения на поведението, сп. „Специална педагогика”, VI, 2005, N
 • Велкова, Р., Синдромът „Дефицит на вниманието (хиперактивно разстройство)”, сп. „Специална педагогика”, VIII, 2004, N 2.
 • Манова, М. „Хиперактивното дете” - университетско издателство „Св. Климент Охридски” 2011.
 • Матанова, В. Психология на аномалното развитие. С., 2003