razrabotki

Равнище на свързана реч. Комуникативноречев подход

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Съдържание

  1. Увод
  1. Същност на комуникативноречевия подход в обучението по български език.
  1. Урокът по преразказ и съчинение за развитие на свързаната реч на учениците
  1. Система на уроците за създаване на ученически текстове

 

Използвана литература:

  • Вълкова, С., Формиране на комуникативно-речеви умения в началното училище. С., 1996
  • Здравкова, Ст., Н. Чимева, Т. Борисова, JI. Георгиев.Методика. Основни въпроси на обучението по български език и литература в началното училище. Бл., 1998
  • Георгиев, Л., „Българския език като предмет за изучаване в началното училище”, Бл., 2010
  • Танкова Р., Методика на началното обучение по български език и литература, Пловдив, Сема, 2001
  • Чимева, Н., Ст. Здравкова и колектив. Български език и литература в началното училище. Бл., 1998