Razrabotki

Развитие на дейностите при деца с интелектуална недостатъчност

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Специфика на развитие на дейностите при деца с интелектуална недостатъчност
  1. Заключение

Литература:

  • Караджова, К., Д. Щерева. Алтернативни средства за въздействие при деца с умствена изостаналост.- С. 2009
  • Караджова, К. Психолого-педагогически измерения на умствената изостаналост, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2005
  • Попов, Т. Терапия и профилактика чрез изкуство.- С. 2004
  • Терзийска, П. Работа с деца със специални образователни потребности.- С. 2008
  • Терзийска, П. Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда. Благоевград, 2012