razrabotki

Развитие на детето като субект на собствената си индивидуална дейност

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

Съдържание

  1. Детето като субект във възпитателния процес
  2. Формиране на детето като субект на дейността

 

Използвана литература:

  1. Балева М., Стоянова Ф., Даскалова Ф., Колева М., Горанова М., Христов Р., и колектив; Убенова Даниела, С. 2004г.; // „Пред училище”;
  2. Димитров, Д. Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст, Издателство „Изкуства”, София, 2012
  3. Сп. „Дом, дете, детска градина”,стр.10- 01- 02 / 2007
  4. Ръка за ръка” – книга за учителя за подготвителна група в детска градина и училище, изд. Просвета, С., 2003