Razrabotki

Развитие на звукова култура на речта при децата

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

  1. Развитие на звуковата култура на речта
  2. Игри за развитие на звуковата култура на речта на децата

Литература:

  • Даскалова, Ф., Речевата активност на децата от ранна и предучилищна възраст, Благоевград, 1996.
  • Даскалова, Ф. Методика на обучението по роден език в детската градина. Пловдив, 2002.
  • Даскалова, Ф. Детето на 21 век. 2001
  • Попова, А., Възможности на интерактивната игра за комуникативно – речево развитие на децата от подготвителната група, 2012.