Razrabotki

Развитие на личността в образованието

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници

 Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност и особености за формиране на личността
 3. Теории за формиране на личността
 4. Фактори за формиране на личността
 5. 1. Същност и специфика на семейството като възпитателен фактор.
 6.  Заключение

Използвана литература:

 1. Василева, М. – Педагогическа психология, С., 1993
 2. Георгиев, Л (2001) Психология на развитието и възрастова психология. София
 3. Десев, Л (1991) Педагогическа психология, София
 4. Леви, Л (2000) Увод в психологията, София
 5. Маслоу, Е. (2001) Мотивация и личност.
 6. Стаматов, Р. (2000) Детска психология. Издателска къща „Хермес“, Пловдив
 7. Стойков, И. (2001). Педагогическа и възрастова психология, Велико Търново