Razrabotki

Развитие на музикалните способности на децата в предучилищна възраст

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници 

Съдържание:

  1. Увод
  1. Развитие на музикалността в предучилищна възраст.
  1. Музикална дейност в детската градина
  1. Заключение

Литература:

  • Бакърджиева, К., 2006,, Аз ще бъда ученик. Практическо ръководство за учителя по музика, издателство Изкуства, София.
  • Вардарева В., Ковачева К., Станчева С., 1988г., Теория и методика на музикалното възпитание в детската градина - практикум, издателство - ВПИ Благоевград.
  • Вардарева, В., Димитрова, Зл., 2011 г., Възможности за интегриране на музикалното и физическото възпитание в предучилищна възраст чрез специфични игрови форми, Иновационни практики в образованието, Благоевград
  • Димитрова, С., Възможности за развитието на музикалния слух., сп. Предучилищно възпитание, бр.2/2009г.
  • Димитрова, Зл., 2006 г., Педагогически особености в развитието на двигателната координация у децата от предучилищна възраст, сборник „Детето, неговото семейство и неговата детска градина", Благоевград.