Razrabotki

Развитие на конструктивно-техническат дейност в предучилищна възраст

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност и значение на конструктивно–техническата дейност в предучилищна възраст
 3. Нива на развитие на детската конструктивно-техническа дейност
 4. Заключение
 5. Използвана литература

Използвана литература

 1. Баева, М., „Конструирането в опита на детето“, С., 1995
 2. Вълканова, В., „Конструиране на реалността“, сп. Предучилищно възпитание, бр. 5, 2003
 3. Гайдова, Р., „Трудово–конструктивни дейности“, В. Търново, 2005
 4. Гайдова, Р., „Техническото мислене и тихническото въображение“, сп. Предучилищно възпитание, бр. 7, 2004
 5. Георгиева, В., „Обучението по техника и технологии от 6 до 16 : теория и методика“, Благоевград, 2004
 6. Даскалова, Ф., „Педагогика на ранното детство“, Благоевград, 1991
 7. Иванов, И., „Стил на учене“, сп. Предучилищно възпитание, бр. 6–7, 2003
 8. Минчев, Б. и колектив, „Ръководство за изследване на детето“, Ч. I, С., 2001
 9. Стаматов, Р., Б. Минчев, „Психология на човека“, Пловдив, 2003
 10. Иванова, Е., „Животът като игра или общуване и възпитание чрез театралните форми по приказни сюжети“, сп. Предучилищно възпитание, бр.6, стр.3, 2005