razrabotki

Развитие на познавателната дейност на умствено изостаналите ученици

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 

Съдържание:

 1. Увод
 2. Умствено изостанали ученици
 3. Психологически процеси при децата със СОП
 4. Примери

Уроци по социални умения

 1. Заключение

Литература

 • Терзийска, П., Природният календар и неговото място при обучението по роден край в помощно училище, Специална педагогика, бр. 1, 1999.
 • Терзийска, П., Груповата учебна работа по Роден край, Родинознание и Природознание. София, 1998.
 • Терзийска, П., Урокът по роден край - интересен и желан от учениците с интелектуална недостатъчност, Педагогика кн. № 6, 1999.
 • Терзийска, П., Педагогически условия за развитие на наблюдателността на умствено изостаналите ученици, Б., 2002.
 • Терзийска, П., Интигрирано обучение на деца със специални образователни потребности, Б., 2005
 • Терзийска, П., Особености в методиката на обучение при децата със специални образователни потребности, Б., 2006.
 • Трашлиев, Т., Карагьозов, Ив., Терзийска, П. и др., Психология и педагогика на децата с интелектуална недостатъчност, Б., 2000, част I и част II.