Razrabotki

Развитие на познавателните потребности

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

19 страници - разработка 

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Потребностите в еволюционен контекст

2.1.            Потребностите – изходни състояния на мотивационната система на организма

 1. Развитие на познавателните потребности
 2. Развитие на познавателната активност
 3. Механизъм за формиране на познавателни потребности
 4. Развитие на познавателна дейност на учениците
 5. Познавателна активност на учениците в началното училище

 

Литература:

 • Василева, Е., „Детето в началното училище”, 2007
 • Оракова, M., „Рефлексивното „Аз“ –издателство „Неофит Рилски“ Благоевград, 2000
 • Маслоу, Ебрахим. Мотивация и личност. С., 2001
 • Минчев, Б. Обща психология, Силела, 2008
 • Николов П., Георгиев Л., Мадолев В. – „Психология на университетското обучение“, ЮЗУ, Благоевград 2007