Razrabotki

Развитие на познавателните потребност на учениците

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - разработка

Съдържание

 1. Увод
 2. Развитие на познавателните потребности
 3. Същност на познавателния процес
 4. Механизъм за формиране на познавателни потребности
 5. Развитие на  познавателна дейност на учениците 
 6. Познавателна активност на учениците в началното училище
 7. Заключение

Използвана литература:

 • Василева, Е., „Детето в началното училище”, 2007
 • Мадолев, В. Конгнитивна психология. Благоевград, 2007
 • Маслоу, Ебрахим. Мотивация и личност. С., 2001
 • Минчев, Б. Обща и възрастова психология. Издателство „Веда Словена – ЖГ, 2014
 • Мутафова /Оракова/ M., „Рефлексивното „Аз“ –издателство „Неофит Рилски“ Благоевград, 2000
 • Николов, П., и кол. „Педагогическа психология”. Университетско издателство „ Неофит Рилски”, Бл., 2007
 • Николов П., Георгиев Л., Мадолев В. – „Психология на университетското обучение“, ЮЗУ, Бл Николов, П., Н., Александрова, Н., Кръстев. Психолого-педагогически условия за развитие на качества на мисленето. Благоевград, 2007агоевград 2007