Razrabotki

Развитие на почвите под влияние на отделните почвообразователни процеси

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 22 страници

Съдържание:

                          Въведение

  1. Образуване на почвата.
  2. Позвообразователни процеси
  • Изветряне и почвообразуване.

1.Видове изветряне

2.Устойчивост на минералите и скалите към изветряне.

3.Типове изветряне.

4.Значение на изветрянето за почвообразуването.

  1. Фактори на почвообразуването.
  2. Развитие на почвите под влияние на отделните почвобразувателни процеси.

1.Вътрепочвено глинясване.

2.Ожелезняване.

3.Ферсиалитизация.

4.Фералитизация.

  1. Общи особености на почвата.
  • Заключение

Използвана  литература

  1. Гюров Г., Артинова Н. Почвознание., Изд. Макрос, Пловдив, 2001
  2. Гюров Г., Артинова Н. Почвознание. Второ преработено издание. Пловдив, 2015.
  3. Пенков,М.,Почвознание.,Изд. „Земиздат”С.,1988.