Razrabotki

Развитие на речевата активност на децата

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание

  1. Развитие на речевата активност на децата в детската градина
  2. Игри за развитие на речта на децата

 

Литература:

  1. Балабанова, М., Граматика на фантазията дискурс: Развитие на словесно – творческа дейност в детската градина, София, 1991.
  2. Даскалова, Ф., Речевата активност на децата от ранна и предучилищна възраст, Благоевград, 1996.
  3. Даскалова, Ф. Методика на обучението по роден език в детската градина. Пловдив, 2002.
  4. Даскалова, Ф. Детето на 21 век. 2001
  5. Попова, А., Възможности на интерактивната игра за комуникативно – речево развитие на децата от подготвителната група, 2012.