Razrabotki

Развитие на речта на децата в детската градина

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 8 страници

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Осъзнаването на езиковата действителност от детето
  3. Лингвистични интерактивни игри:
  • Заглавие „Камък в блатото“
  • Заглавие „Забавен риболов“
  • Заглавие „Аз казвам едно, ти казваш повече“

 

Използвана литература:

  • Даскалова, Ф. Ранно четене и подготовка за училище. Университетски издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2007.
  • Даскалова, Ф. Методика на обучението по роден език в детската градина. Пловдив, 2002.
  • Костадинова, М. Интерактивни игри – Знам и мога за малки и големи. Издателство „Изкуство“, София, 2015.