Razrabotki

Развитие на творчеството и въображението на децата

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници 

Съдържание

  1. Увод
  2. Развитие на творчеството и въображението на децата
  3. Творческа задача.

3.1.  Стимулиране творчеството на децата

3.2. „Фантазният  бином” на Джани Родари като средство за развитие  на въображението при децата от предучилищна възраст


Използвана литература:

  1. Балабанова М. Граматика на фантазния дискурс С. 1999.
  2. Балкански, Д., „Теория и методика на изобразителното изкуство”. В, 2014.
  3. Гюрова, В. “ Педагогически технологии на игрово взаимодействие “ 2000 г.
  4. Делор, Ж. Образованието – скритото съкровище. С., 1996, с. 93
  5. Кирова, В. Детското въображение в процеса на КТД//сп. Предучилищно възпитание, 8/2010.
  6. Родари, Д. Граматика на фантазията. Увод в изкуството да измисляме истории. Издателство „Наука и изкуство“, С., 1986.