razrabotki

Развитие на устната реч и четенето при деца със слухови нарушения

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - разработка (реферат)

Съдържание

  1. Увод
  1. Развитие на устната реч при слухови нарушения
  1. Обучението по четене при деца с увреден слух

Използвана литература:

  • Балканска, Н., Методи за развитие на слуховото възприятие и речта при децата с увреден слух//Сп. Педагогика, №6/2007.
  • Дионисиева, К. Първите книжки на детето с увреден слух: целесъобразност на избора, емоционално въздействие, познавателна стойност - доклад на теоретичната конференция "Децата инвалиди и книгата". 1993.
  • Дионисиева, К. Слухови нарушения: Съвременни аспекти на рехабилитацията, Благоевград, 2011.
  • Иванов, В. История на сурдопедагогиката (с христоматия). С., 1995.
  • Николова, А., В. Иванoв. Детето c увреден слух в семейството. 1993.
  • Стрезова, П., И. Taсева. Формиране на устната и писмената реч у деца с общо речево недоразвитие. 1993.
  • Балканска, Н., Методи за развитие на слуховото възпроятие и речта при децата с увреден слух//Сп. Педагогика, №6/2007.