Razrabotki

Развитие на хосписното дело в България

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници 

Съдържание

  1. Въведение
  2. Развитие на хосписното дело в България
  3. Описание на Хоспис в България
  4. Изводи и препоръки

 Източници:

  1. Александрова, С., „Екипът за палиативни грижи – състав и роли“, сп. Сестринско дело №3 2008г.
  2. Български център за нестопанско право. Анализ „Хосписите в България и в Европейския съюз“
  3. Господинов, Вл., „Хосписът като социално явление и институция“, Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ факултет по педагогика, Том 103, 2010г.
  4. Национална стратегия за дългосрочна грижа 2013г.
  5. Тодорова, Л., Теоретични основи на ерготерапeвтичния процес, Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев" 2012г.
  6. Христова, Й., Лилия Тодорова, Роля на груповата работа в ерготерапията за оптимизиране дейностния баланс при лица с умствена изостаналост, Научни трудове на Русенския Университет - 2015, том 54, серия 8.