Razrabotki

Развитие на хосписното дело в Европа

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание:

  1. Изложение
  2. Развитие на хосписното дело в Европа
  3. Заключение

Използвана литература:

  • Александрова, С., „Екипът за палиативни грижи – състав и роли“, сп. Сестринско дело No3 2008.
  • Господинов, Вл., „Хосписът като социално явление и институция“, Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ факултет по педагогика, Том 103,
  • Лоузи, М. Б. Децата на новото време. Пловдив, 2009.
  • Речник на чуждите думи за всички, С., 2007.
  • Речник на чуждите думи в българския език, Пловдив, 2001.
  • Трифонова, Д, Д. Мишкова, М. Димитрова и Н. Шабан. Хосписите в България и в Европейския съюз. Действаща нормативна уредба. Сравнителноправен анализ. С. 2003.
  • Чавдарова, А. История на социалната работа. С., 2007.