Razrabotki

Развитие на хосписното дело в Европа и САЩ

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Хосписни прояви в Европа и САЩ
  3. Правен режим на хосписите в страните членки на европейския съюз
  4. Заключение и изводи

Литература:

  1. Александрова, С. Хосписни грижи – мениджмънт и етика. Пл., 2002.
  2. Господинов, Вл., „Хосписът като социално явление и институция“, Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ факултет по педагогика, Том 103, 2010.
  3. Петрова, Н. По повелята на сърцето. С., 2009.
  4. Трифонова, Д, Д. Мишкова, М. Димитрова и Н. Шабан. Хосписите в България и в Европейския съюз. Действаща нормативна уредба. Сравнително-правен анализ. С. 2003.
  5. http://www.nhpco.org към 28.03.2010 г.