Razrabotki

Развитие на хосписното дело. Сестрински грижи в хоспис

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание

1.Основни аспекти на дефиницията хоспис

2.Понятие за хоспис и хосписни грижи

3.Развитие на хосписите през Средновековието и в Европа

  1. Развитие на хосписите у нас
  2. Основни функции на хосписите

6.Основни направления в хосписа

7.Сестрински грижи в хосписа

  1. Аспекти на палиативните грижи

9.Основни екипи за палиативни грижи

10.Теоретични аспекти в терминалниите грижи

11.Заключение

12.Лично мнение

13.Използвана литература

Използвана литература:

1.Александрова С.,“Хосписни грижи, мениджмънт и етика“, Издателски център на МУ- Плевен 2005г, 30-46

  1. Вентафрида, В. Палиативните грижи – нова реалност в медицината. – В: Въведение в палиативните грижи, С., Фондация “Борба с рака”, 1996, 3-7.
  2. Гааг, Е. Общо въведение в палиативните грижи. – В: Палиативни грижи. Под ред. на П. Маринова и Дж. М. Г. Есинк. С., Бълг. писател, 2007, 1-17.
  3. Карамитрева, П. и П. Ходулов. Волонтерите – една обществена необходимост в областта на палиативните грижи. – В: Палиативни грижи. Ръководство за обучение на медицински сестри и акушерки. Под ред. на Н. Кръстева. Пловдив, ЛЕТЕРА, 2005, 204-211.
  4. Кикарина, Е. Ролята на медицинската сестра при контрола на онкологичната болка. – МП – Сестринско дело, 2008, № 1, 37-39.
  5. Колчакова, П. Психосоциални проблеми на палиативните грижи. – В: Палиативни грижи. Ръководство заобучение на медицински сестри и акушерки. Под ред. на Н. Кръстева. Пловдив, ЛЕТЕРА, 2005, 247-257.
  6. Кръстева, Н. Проблеми, с които може да се сблъска медицинската сестра при пациенти в последен стадий на болестта. – В: Палиативни грижи. Ръководство за обучение на медицински сестри и акушерки. Под ред. на Н. Кръстева. Пловдив, ЛЕТЕРА, 2005, 165-168.
  7. Спасова, Е. Социална работа с болните с нелечими заболявания. Семинар “Етични, културални и социални аспекти в края на боледуването и смъртта от нелечимо заболяване в концепцията на хоспис – палиативни грижи” (доклад). Национална образователна програма по палиативни грижи. Фондация “Палиативни грижи”. София, 17 ноември 2001 г