Razrabotki

Разпадането на СССР

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. СССР преди разпадането. Причини.
 3. Разпадането на Съветския съюз
 4. Изграждане на политическата система
 5. Заключение

Използвана литература:

 1. Александров Е., История на Международните отношения, Благоевград, 2005 г.
 2. Бжежински З., Извън контрол, С., 1994 г.
 3. Бжежински З., Голямата шахматна дъска, С., 1997.
 4. Верт, Н., История на Съветския съюз. С., 2001.
 5. Динева, Д. Съветския съюз и събитията в Полша (1980-1981 г.). В: Международни отношения кн. 1, 1996.
 6. Кисънджър, Х. Дипломацията. С., 1998.
 7. Орлов С., Георгиев В., Георгиева Н., Сивохина Т., История на Русия, С., 2002 г.