razrabotki.net

Разпределение на публичните финанси в условията на икономическа криза

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Публичните финанси по време на икономическа криза
  3. Заключение

Литература:

  1. Кругман, П. (2009). Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. Изток-Запад. София, 118
  2. Ключови показатели за България (към 02. 04. 2010 г.). НСИ.
  3. Сп. Бюджет, бр. 1, 2010, с. 36.
  4. Необходимостта и възможността от използване на ограничен бюджетен дефицит като антикризисна мярка се аргументира в публикации на чл.-кор. проф. Ив. Ангелов, доц. Г. Ганчев и др. български икономисти.
  5. Преглед на стопанската политика. ИЛИ, март, 2006 г., бр. 264, с. 10 .