Razrabotki

Разработване на проект за маркетингово проучване на мотивацията на фирма

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

21 страници - разработка

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. УВОДНА ЧАСТ
  1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ
  1. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА НА МОТИВАЦИЯ ВЪВ ФИРМА „МИЛЕНА” АД

3.1. Кратка характеристика на предприятието

3.2. Разпределение на персонала въз основа на категория труд.

3.3. Структура на възнагражденията

3.4. Стимули и санкции

  1. ИЗВОДИ И НАСОКИ

 

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

  1. Ангелов, А. "Организационно поведение" - София - 1994 г.
  2. Желев, С., Маркетингови изследвания за маркетингови решения, С., И-во „Тракия-М”, 2000 г.
  3. Желев, С., Маркетингови изследвания: Методология и организация, С., УИ.”Стопанство”, 1992 г.
  4. Илиев, И "Мотивация на персонала" - 1993 г.
  5. Кодекс на труда
  6. Христов, С., Христова, Т. "Мотивацията" - Сита МБ - 1992 г.