Razrabotki

Разработване на СВОТ (SWOT) анализ на COCA – COLA HELLENIC BULGARIA

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 24 страници

Съдържание:

Увод

І. SWOT анализ

 1. Същност
 2. Външна среда – същност и елементи

2.1. Фактори на макрообкръжаващата маркетингова среда

2.2. Фактори на микрообкръжаващата маркетингова среда

 1. Алтернативи за маркетингови стратегии

ІІ. SWOT анализ на фирма Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД

 1. История и цели на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД
 2. Продуктово портфолио на фирмата
 3. Описание на целевия продуктов пазар на фирмата
 4. Конкуренция
 5. SWOT анализ на Кока-Кола Хеленик България
 6. Заключение

Резюме:

Настоящата курсова работа има за цел да направи SWOT анализ на фирма Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД, която е лидер в пазара с безалкохолни напитки.

Курсовата работа е съставена от две части. В първата част е направен теоретичен SWOT анализ, а във втората част е направен SWOT анализ на фирмата.

Във втората част на курсовата работа ще се опитам да установя пазарните позиции на фирмата в България, и да определя перспективите и потенциала за бъдещето й развитие на този вид пазар.

Цел на курсовата работа е да се анализират тенденциите на бизнеса с безалкохолни напитки (газирани напитки, сокове и минерална вода), както и разкриване на спецификата на Българския пазар.

      В разработката съм си поставила следните подцели:

Да представя пазара за безалкохолни напитки в България;

Да представя фирма Кока-Кола Хеленик Ботълинг  Къмпани България АД, мястото и на пазара и маркетинговия ѝ микс.

     Така формулираните цели мога да конкретизирам в следните задачи:

Разработване на анализ на факторите определящи развитието на пазара;

Разработване на анализ на факторите ограничаващи развитието на пазара;

Разработване на анализ на предизвикателствата пред пазара;

Описване на Маркетинговия микс на фирмата;

 

Използвана литература:

 1. Пехливанов, В., Кюрова, В., Основни въпроси на маркетинга, София, Галик, 2013
 2. Палешутски, К., Управление на средни и големи фирми, Благоевград, 2011
 3. Благоев, В., Маркетинг, International University, София, 2003
 4. Каракашева, Л., Менчева, Л., Маркова, Бл., Маркетинг, София, Призма, 2001
 5. Младенова, Г. Маркетингови анализи, София, Тракия – М, 2000
 6. Прайд, Ф., Маркетинг: концепции и стратегии, София, Фор Ком, 1995
 7. Котлър, Ф., Маркетинг съвети от А до Я, София, Класика и Стил, 2005
 8. Котлър, Ф., Управление на маркетинга, София, Класика и Стил, 2002
 9. Янева, Д., Лекционни материали, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград