Razrabotki

РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание: 

УВОД.. 3

 1. Разработване на стратегия за повишаване на мотивацията. 3
 2. Раздели на стратегията за мотивиране на персонала. 10
 3. Видове стратегии в зависимост от мотивационните фактори, използвани от ръководството 12

Заключение. 15

Използвана литература:

 1. Армстронг, М., Управление на човешките ресурси, Б., 1993 г.
 2. Вачкова, Е., Управление на човешките ресурси, С., 1998г.
 3. Владимирова, К., Управление на човешките ресурси, С., 2004г.
 4. Илиев, Й., Умението да мотивираме, Нова звезда, С., 2001
 5. Паунов, М., Мотивацията, С., 2001
 1. Рибарска, Е., Василев, В., Управление на човешките ресурси в публичната сфера, Благоевград, 2007
 1. Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната администрация 2006-2013г.
 2. www.strategy.bg