razrabotki

Разстройства на аутистичния център. Аутизъм. Синдром на Аспергер. Синдром на Рет

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка (реферат)

Съдържание:

 1. Увод
 2. Теоретичен анализ на аутизма
 3. Синдроми на аутистичния спектър
  • Синдрома на Аспергер
  • Синдром на Рет. Произход и причина
 1. Заключение

Литература:

 • Дечева Екатерина. За аутизма и справянето с него//Сп. Специална педагогика, бр. 3/2005
 • Станчева-Попкостадинова, В. Мултидисциплинарен екип за деца с интелектуални увреждания. ЦТБ, С., 2006
 • Станчева-Попкостадинова, В. Психохигиена и психопрофилактика. Бл., 2004
 • Танева-Шапкова, П., Някои аспекти на аутизма//Сп. Специална педагогика, бр. 2, 2003
 • Танева-Шапкова, П., Аутизъм: От теоретично разбиране към психолого-педагогическо въздействие//Сп. Специална педагогика, бр. 2, 2004
 • Фингаров, С., Педагогически практики при деца с аутистично разстройство. Практ. педиатрия, 2008, бр. 5, 22-24.