Razrabotki

Разузнавателен процес в държавната сигурност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. УВОД
 2. ЗАДАЧИ, ОБЕКТИ И ПРЕДМЕТИ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
 3. АГЕНТИ НА ДС
 4. САМОСТОЯТЕЛНИ ОТДЕЛИ
 5. КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ
 6. СЛЕДСТВИЕ КЪМ ДС
 7. ОПЕРАТИВНА ОТЧЕТ
 8. ОПЕРАЦИИ
 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Гюров, Р. Към анализа на сигурността (в контекста на контраразузнаването). С., 2011.
 2. Иванов, Д. -Кратка история на Държавна сигурност, С., 2013.
 3. Николов, В., Т. Трифонов. Контраразузнавателната операция. С.,  2012.
 4. Трифонов, Т., В. Христов. Теория и технология на контраразузнаването. С., 2010.