Razrabotki

Реализация и защита на субективните права

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 1. Анализ на понятието субективно право
 1. Принципи на реализиране на субективните права
 1. Защита на субективните права
 2. Заключение

 

Използвана литература: 

 • Авъл Корнелий Целз. Общо съчинение по право
 • Ганев, В. Учебник по обща теория на правото, II том, Правни субекти, София.
 • Лекционен курс
 • Михайлова, М. Теория на правото, София, 1993.
 • Радев, Д., Обща теория на правото, Лик, София, 2008.
 • Ташев, Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия. Издателство „Сиби“, С., 2010.
 • Ташев, Р., Теория на правната система. С., 2006
 • Торбов, Цеко. Обща теория на правото: УИ „Св. Климент Охридски“, 2002.
 • Колев, Тенчо. Обща теория на правото: Сиела, 2015.
 • Чл.26,ал.2 от Глава Втора от КРБ. Основни права и задължения на гражданите.