Razrabotki

Редки заболявания при децата. Синдорм на Прадер-Вили. Синдром на Сотос. Синдром на Нунан

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание

  1. Увод
  1. Редки синдроми

Синдром на Прадер-Вили

Синдром на Сотос

Синдром на Нунан

Използвана литература:

  1. Арнаудова, П. – „Вродени аномалии в клиничнат апрактика“, София, 2010 г.
  2. Боянова, В. – „Диагностика и терапия на генерализирани пазтроиства на развитието“, София,1999 г.
  3. Матанова В. – “Психология на аномалното развитие”, София 2005 г.
  4. Петров.Р. – „Речник по психиатрия“, ЕА Плевен, 2001 г.
  5. Станчева-Попкостадинова, В. – „Психопрофелактични и психосоциални аспекти на умствената изостаналост“. Бл., 2002 г.