Razrabotki

Редки синдроми на умствена изостаналост

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 1. Редки синдроми с умствена изостаналост
 2. Lesch Nyhan синдром
 1. Синдром на Menkes
 1. Синдорм на Волф-Хиршхорн
 1. Синдром на щастливата кукла (Синдром на Ангелман)
 2. Синдром на Даун
 • Заключение

Иползвана литература:

 • Българска психиатрична асоциация, София, 2003
 • Караджова, К. Псохолого-педагогически измервания на умствената изостаналост. 2005
 • Матанова, В. – “Психология на аномалното развитие” – София 2005 г.
 • Станчева-Попкостадинова, В. Психохигиена и психопрофилактика. Бл., 2004
 • Станчева-Попкостадинова, В. Психопрофелактични и психосоциални аспекти на умствената изостаналост. Бл., 2002