Razrabotki

Рекламата в туристическа агенция ИНТЕРЛАКС-БГ

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Рекламна стратегия - 20 страници

Съдържание:

 1. Кратко въведение
 2. Ситуационен анализ

2.1 За фирмата и фирмената политика на туристическа агенция ИНТЕРЛАКС-БГ

2.2 Мисия на „ИНТЕРЛАКС-БГ”

2.3 Цел на рекламната стратегия

2.4 Анализ и оценка на външната среда

2.4.1Анализ на пазарната среда

        2.4.2 Анализ на конкуренцията

 1. Основна цел на рекламната политика

3.1. Рекламна стратегия

3.2 Дефиниране на аудиторията

3.3 Очаквани резултати от рекламната стратегия

3.4 Продължителност на рекламната кампания

3.5 Наличен бюджет

3.6 Творческа стратегия

 1. Медиапланиране:

4.1 Избор на медия:

4.1.1 Телевизии:

4.1.2 Вестници / Списания

4.2 План-график

4.3 Разпределяне на бюджета

 1. Насърчаване на продажбите
 2. Оценка на кампанията

 

Използвана литература:

 1. Алфандари, Е. Медиите и властта. С., 2000;
 2. Ангелов, Ал. Телевизионната програма – важен елемент в художествения живот на обществото. в сб. Журналистика, изд. на Наука и изкуство, С., 1977;
 3. Георгиев, Д. Рекламата във вестник или списание. С.; 1976;
 4. Гроздев, Г. Българската реклама. Съвременни етюди. С.; 1995;
 5. Желев, С. Маркетингови изследвания. С., 2002;
 6. Знеполски, И. Новата преса и преходът. Трудното конституиране на четвъртата власт. С., 1996;
 7. Котлър, Ф. Котлър за маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите.  Издателство "Класика и стил", С., 2000, с. 244.
 8. Класова, С.; П. Иванов и кол.; „Въведение в маркетинга”; С.; Унив. изд. „Стопанство”; 1999
 9. Лукеш, М. Рекламата на телевизионния екран. С.; 1972;
 10. Стоянова, Л. Езикът на медиите. Варна, 1999;
 11. Феръл, П. Маркетинг, концепции и стратегии. С., 1999;