Razrabotki

Рекламна дейност на фирма „Перфект“. Интернет реклама

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Рекламна стратегия - 20 страници

Съдържание:

Увод

 1. Рекламна стратегия на фирмата
 2. Необходимостта от рекламна стратегия и определяне комуникационните и маркетинговите цели на фирмата.
 3. Представяне на фирмата и продукт
 4. Дефиниране на целевата аудитория
 5. Анализ на конкуренцията
 6. Бюджет
 1. Интернет реклама на фирмата
 1. Реклама в Интернет
 2. Медиапланиране
 3. Разположение на кампанията
 4. Насърчаване на продажбите чрез други рекламни източници

Обобщение и изводи

Заключение  

Използвана литература:

 1. Винсент, Л. „Легендарните марки“, изд.“Кръгозор“, С., 2002
 2. Джефкинс, Ф., „Реклама”, М., 2002
 3. Донгов, Д., „Българска рекламна енциклопедия”, Изд. Класика и стил, С., 2003
 4. Донгов, Д., „Рекламата каквато е”, Изд. Класика и стил, С.,2000
 5. Каменов, К., „Увод в мениджмънта на рекламата”, изд. „Лаков прес”, с.89, С., 2000
 6. Кръстев, Св., Рекламата: понятие, правила, примери“, изд. „Сиела”, С., 2000
 7. Менчева, Л, и О. Лозанов, „Маркетингови комуникации”, изд. „Тракия” С., 2003
 8. Ценьов, В. „Психология на рекламата“, изд. „Изток-запад“, С., 2007