Razrabotki

Рекламна политика на фирма AVON

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Рекламна стратегия - 21 страници

Съдържание

Увод

 1. Фирмен профил на AVON
 2. Анализ на маркетинговата среда на AVON
 3. Рекламна стратегия на AVON

3.1.Ситуационен анализ

3.1.1.Външна среда

3.1.2.Вътрешна среда

3.2.Цели на фирмата

3.2.1. Дългосрочни цели

3.2.1.Краткосрочни цели

3.3.Маркетингова характеристика

3.3.1.Маркетингова стратегия

3.4. Рекламна стратегия

3.4.1. Рекламно послание

3.4.2. Представян и позициониране на продуктите

Заключение

Извод

Литература:

 1. Винсент, Л. „Легендарните марки“, изд.“Кръгозор“, С., 2002
 2. Донгов, Д., „Българска рекламна енциклопедия”, Изд. Класика и стил, С., 2003
 3. Донгов, Д., „Рекламата каквато е”, Изд. Класика и стил, С.,2000
 4. Дангов, Д, Б. Дуранкев, „Българска рекламна енциклопедия“ изд. Сиела“, С., 2001
 5. Каменов, К., „Увод в мениджмънта на рекламата”, изд. „Лаков прес”, с.89, С., 2000
 6. Кръстев, Св., Рекламата: понятие, правила, примери“, изд. „Сиела”, С., 2000
 7. Менчева, Л, и О. Лозанов, „Маркетингови комуникации”, изд. „Тракия” С., 2003
 8. Ценьов, В. „Психология на рекламата“, изд. „Изток-запад“, С., 2007